4

“Diitihi ka higa lamari, kadada. Diugainya salimput, bantal wan guguling kalu pina tatindih, kadada jua. Bajungging Ijai maitihi ka bawah ranjang, kadada jua. Asa mawah banar si Ijai”

Silahkan Bagikan / Share :